TANEC PRAHA DĚTEM 2016

 

TANEC PRAHA DĚTEM 2016

Letošní – devátý – ročník festivalu opět vnímá dětského diváka nejen jako pozorovatele, ale staví jej do role spolutvůrce představení. V průběhu posledních tří let uvedl festival vždy jedno nové představení, které interaktivním způsobem pracuje s dětmi. V roce 2013 to byl Karneval zvířat Báry Látalové a kol., v roce 2014 Svět z papíru Mirky Eliášové a loni dílna Stopy a otisky, za kterou stálo centrum pro choreografický rozvoj SE.S.TA, Lektorské oddělení NG v Praze a Bára Látalová. 

V letošním roce se festival rozhodl podpořit vznik interaktivního představení, které je v tanečním prostředí unikátní. Soustředí se totiž pro věkovou kategorii, která je výzvou i pro mnohé pedagogy, pro druhý stupeň ZŠ. 

Inspirací pro nové představení MOMO byla Mirce Eliášové známá kniha Michaela Endeho: Děvčátko Momo a ztracený čas. Do centra pozornosti se dostává abstraktní veličina čas, kterou tanečníci společně s dětmi zpřítomňují a zkoušejí si čas ukradnout, zpomalit, zastavit či vrátit. Společně s představením festival nabízí i dílny ve školách, které lze uskutečnit před představením jako první ochutnávku jazyka, se kterým se děti setkají v divadle, nebo po představení, kdy dílna slouží jako forma reflexe již viděného díla. Dílnu je možné uskutečnit i nezávisle na návštěvě představení, kdy slouží ke zpestření výuky a tvoří alternativu pro pohybovou práci s dětmi. Děti tak mají možnost setkat se s umělci mimo prostor divadla a propojit umění s běžným životem. 
Letošní festival TANEC PRAHA DĚTEM pokračuje ve spolupráci s městy v regionech ČR, kam přináší aktuální díla současného tanečního a pohybového umění, kterými tento rok budou Karneval zvířat v Českých Budějovicích, Mezi námi v Jihlavě a MOMO v Plzni. Také v těchto městech festival nabízí dílny k představením, realizované přímo ve třídách škol, podobně jako dílna k představení MOMO. 

Jako každý rok je součástí festivalu také veřejná debata, otevřená hodina Dětského studia divadla PONEC a dílny s umělci pro děti z programů Tanec školám a Tanec dětem.  

01/06
Mirka Eliášová: MOMO

Lidé měří čas pomocí kalendáře a hodin. Každý ale ví, že někdy může člověku připadat jediná hodina jako celá věčnost, a jindy prchne jako okamžik - podle toho, co v této hodině prožíváme.

Čas a jeho prožívání. Tanečníci a děti, kteří se společně snaží o jeho zpřítomnění, zpomalení, zastavení či vrácení. Interaktivní média a osobní fyzický kontakt diváka s děním na jevišti. Jedinečné představení MOMO, inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas, je určené pro všechny věkové kategorie se zvláštním zaměřením na žáky druhého stupně základních škol a nižších gymnázií (vhodné od 10 let).

23/05 – 23/06 
Základní školy v Praze

Tanečně – pohybové dílny na motivy představení MOMO
Dílny na školách vedené choreografkou a umělci. Zabývají se tématem plynutí času a jeho rolí v našich životech. Prostřednictvím tanečně-pohybových her získává abstraktní veličina konkrétní kvality a vlastnosti. Mimo pohybového aparátu se rozvíjí představivost, abstraktní myšlení, možnosti vnímání a prožívání, či schopnost samostatné i skupinové práce.

Dílna poskytuje dětem možnost přirozeně přijít do kontaktu se současným tancem.

Trvá jednu vyučovací hodinu a realizuje se ve třídě, v tělocvičně, nebo jiné vyhovující učebně. Datum a čas závisí na společné domluvě. Více informací na lucia.rackova@tanecpraha.eu.

 

TANEC PRAHA DĚTEM

TANEC PRAHA DĚTEM 2017

Oproti minulým ročníkům, kdy byl TANEC PRAHA DĚTEM prezentován jako prolog festivalu se letos tato programová linie prolíná celým festivalem.

Charakteristickým znakem letošního ročníku je přístup k dítěti jako ke spolutvůrci a zdroji inspirace. Festival dává tento rok přednost dílům, která by bez přičinění dětí nevznikla. Je tomu tak rovněž ve snové laboratoři finské choreografky Milly Koistinen s názvem A Cloud of Milk, v níž se diváci prostřednictvím pohybu, světla, videoprojekce a hudby ponoří do jakéhosi surreálného snu. Před představením bude v Praze pracovat s místní skupinou dětí. Během workshopu budou společně zkoumat jejich sny a přetavovat jejich obsah do podoby představení, které diváci uvidí 15. června.

Očima dětí vzniká i dokument režisérky Petry Tejnorové a choreografky a tanečnice Terezy Ondrové pro všechny milovníky sci-fi, tance a dalších dobrodružství Haló? Je tam někdo? Posílání zprávy nejen o tanci do vesmíru. V dokumentu tvůrci zjišťují, co by děti sdělily o sobě, o lidech a celé zeměkouli těm, kteří možná žijí na jiných planetách, nebo ve vesmíru? Jak by jim popsali nebo jednoduše vysvětlily, co je to tanec? Na co by se jich zeptaly?

Věra Ondrašíková a její kolegové budou na festiválku ČÁRY, MÁRY, FUK – SVĚTLO, POHYB, ZVUK pracovat se čtyřmi dětskými týmy a společně zkoumat principy tvoření v divadelním prostoru. Po dobu tří dnů tak budou pracovat pod vedením profesionálních umělců a tvůrčí proces vyvrcholí veřejnou prezentací v divadle PONEC 4. června.

Festival také uvede Taneční bojovku pro rodiče s dětmi napříč generacemi. Jan Bárta, Zdenka Brungot Svíteková a Barbora Látalová nás provedou jejich bojovkami s úlohami, které mají tolik řešení, kolik je účastníků dílny. Všichni budou odpovědní za průběh hry a svědky konsekvence vlastních rozhodnutí.

V regionech budou diváci moci vidět kromě Taneční bojovky také rodinné představení Marka Menšíka a Slávy Zubkova: Kocour. Představení je inspirované groteskou a fyzickým divadlem vypráví příběh o přátelství, trápení a radosti především obrazem, pohybem, situací a hudbou.  
Dále festival uvede dvě koncepční díla Mirky Eliášové. Prvním je hravý Svět z papíru, ve kterém tanečníci a diváci hledají různé cesty prostorem, a druhým je Momo, které se snaží prostřednictvím pohybu a interaktivních multimédií zpřítomnit a zkonkretizovat abstraktní pojem Čas. 

Informace o jednotlivých představeních a jejich uvedení najdete v sekci PROGRAM.

TANEC DĚTEM 2016

TANEC PRAHA DĚTEM 2016

 

TANEC PRAHA DĚTEM 2016

Letošní – devátý – ročník festivalu opět vnímá dětského diváka nejen jako pozorovatele, ale staví jej do role spolutvůrce představení. V průběhu posledních tří let uvedl festival vždy jedno nové představení, které interaktivním způsobem pracuje s dětmi. V roce 2013 to byl Karneval zvířat Báry Látalové a kol., v roce 2014 Svět z papíru Mirky Eliášové a loni dílna Stopy a otisky, za kterou stálo centrum pro choreografický rozvoj SE.S.TA, Lektorské oddělení NG v Praze a Bára Látalová. 

V letošním roce se festival rozhodl podpořit vznik interaktivního představení, které je v tanečním prostředí unikátní. Soustředí se totiž pro věkovou kategorii, která je výzvou i pro mnohé pedagogy, pro druhý stupeň ZŠ. 

Inspirací pro nové představení MOMO byla Mirce Eliášové známá kniha Michaela Endeho: Děvčátko Momo a ztracený čas. Do centra pozornosti se dostává abstraktní veličina čas, kterou tanečníci společně s dětmi zpřítomňují a zkoušejí si čas ukradnout, zpomalit, zastavit či vrátit. Společně s představením festival nabízí i dílny ve školách, které lze uskutečnit před představením jako první ochutnávku jazyka, se kterým se děti setkají v divadle, nebo po představení, kdy dílna slouží jako forma reflexe již viděného díla. Dílnu je možné uskutečnit i nezávisle na návštěvě představení, kdy slouží ke zpestření výuky a tvoří alternativu pro pohybovou práci s dětmi. Děti tak mají možnost setkat se s umělci mimo prostor divadla a propojit umění s běžným životem. 
Letošní festival TANEC PRAHA DĚTEM pokračuje ve spolupráci s městy v regionech ČR, kam přináší aktuální díla současného tanečního a pohybového umění, kterými tento rok budou Karneval zvířat v Českých Budějovicích, Mezi námi v Jihlavě a MOMO v Plzni. Také v těchto městech festival nabízí dílny k představením, realizované přímo ve třídách škol, podobně jako dílna k představení MOMO. 

Jako každý rok je součástí festivalu také veřejná debata, otevřená hodina Dětského studia divadla PONEC a dílny s umělci pro děti z programů Tanec školám a Tanec dětem.  

01/06
Mirka Eliášová: MOMO

Lidé měří čas pomocí kalendáře a hodin. Každý ale ví, že někdy může člověku připadat jediná hodina jako celá věčnost, a jindy prchne jako okamžik - podle toho, co v této hodině prožíváme.

Čas a jeho prožívání. Tanečníci a děti, kteří se společně snaží o jeho zpřítomnění, zpomalení, zastavení či vrácení. Interaktivní média a osobní fyzický kontakt diváka s děním na jevišti. Jedinečné představení MOMO, inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas, je určené pro všechny věkové kategorie se zvláštním zaměřením na žáky druhého stupně základních škol a nižších gymnázií (vhodné od 10 let).

23/05 – 23/06 
Základní školy v Praze

Tanečně – pohybové dílny na motivy představení MOMO
Dílny na školách vedené choreografkou a umělci. Zabývají se tématem plynutí času a jeho rolí v našich životech. Prostřednictvím tanečně-pohybových her získává abstraktní veličina konkrétní kvality a vlastnosti. Mimo pohybového aparátu se rozvíjí představivost, abstraktní myšlení, možnosti vnímání a prožívání, či schopnost samostatné i skupinové práce.

Dílna poskytuje dětem možnost přirozeně přijít do kontaktu se současným tancem.

Trvá jednu vyučovací hodinu a realizuje se ve třídě, v tělocvičně, nebo jiné vyhovující učebně. Datum a čas závisí na společné domluvě. Více informací na lucia.rackova@tanecpraha.eu.

 

TANEC PRAHA STUDENTŮM

TANEC PRAHA STUDENTŮM je programová linie TANCE PRAHA věnovaná studentům konzervatoří a vysokých uměleckých škol, v rámci které TANEC PRAHA každoročně přináší aktivní přiblížení se odkazům osobností, které se zapsaly do historie současného tance, a to prostřednictvím workshopu, přednášky, představení (remake), případně projekce dokumentárního filmu. Studenti tance se mohou potkat s inspirativními osobnostmi, s jejich způsobem práce, přístupem a přemýšlením o tanci.

V uplynulých letech byla v této linii uvedena následující díla:

2015 – Olga de Soto (BE): An Introduction (Kurt Jooss)

2014 – Jérôme Bel (FR): Céderic Andrienux (Jérôme Bel & Merce Cunningham)

2013 – Fabian Barba (BE/EC/DE): A Mary Wigman Dance Evening (Mary Wigman)

2012 – Nicole Beutler (NL) & nb projects (NL): 2: Dialogue with Lucinda (Lucinde Childs)