Seminář Tanec školám 19. - 20. leden 2018

Seminář se bude zaměřovat především na roli hudby v rámci pohybové výuky na školách a téma emoční sebeobrana pro pedagogy. V našich lekcích je hudba nedílnou součástí pohybu, proto se budeme věnovat vzájemné spolupráci lektora a hudebníka. Součástí semináře budou modelové ukázky výuky, jejich rozbor a diskuse. Inspirující bude nepochybně hudebně – pohybový workshop s lektorkou Lenkou Pospíšilovou z České Orffove Společnosti. Současně se zaměříme na to, jak o sebe pečovat v práci s dětskou skupinou, a to formou praktického příkladu i rozboru teoretické stránky z oblasti psychologie a legislativy apod. Tematický blok bude vést Martina Viewegová, psycholožka, lektorka tance, absolventka výcviku v biosyntéze a tanečně pohybové terapie.

Přijďte načerpat inspirace a energii!

Informace a registrace: martina.filinova@tanecpraha.eu

Tanec Praha