Toto je testovací zpráva

Lenka Pospíšilová

Informace:

PaeDr. Lenka Pospíšilová

Předsedkyně České Orffove společnosti. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, prax absolvovala u Pavla Jurkoviče, s kterým později učila na stejné škole. On ji přivedl k orffovským principům výuky HV. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Dnes učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr i rodičovský sbor. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, ale i v Evropě a ve světě. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. http://www.orff.cz/